Arbejdsgrupper

Medlemmer, der ønsker at dyrke et emne inden for Spøttrupcirklens vedtægter, kan frit oprette en arbejdsgruppe. Eneste betingelse er, at et bestyrelsesmedlem er med i gruppen. Arbejdsgruppen vælger 2 tovholdere, der varetager gruppens daglige interesser.

Medlemmerne opfordres til at kontakte bestyrelsen med ideer til nye arbejdsgrupper!

Der er nedsat følgende arbejdsgrupper med tovholdere

Cafè / Bente Mølgaard, Dorte Fynboe

Stanneriet / Heine Mølgaard, Claus Søndergaard

PR / Kaj Fjendbo, Bent Olesen

Kuratering af udstillinger / Kirsten Schmidt, Else Dürr

Skulpturpark / Jørgen Laustsen, Heine Mølgaard

Gæsteudstillerkontakt / Kaj Fjendbo, Else Dürr

Minicirklen / Edel Smedemark, Helene Køjborg

Musikgruppe / John Bryden, Erik Bentzen

Grafikgruppe / Else Marie Lynggaard, Dorte Fynboe

Malergruppe / Else Marie Søndergaard, Jørn Laustsen

Sociale aktiviteter / Kaj Fjendbo, Jane Abrahamowitz

Rengøring / Bente Mølgaard, Else Dürr

Grøn mad / Bente Mølgaard, Edel Smedemark

Nørklegruppe / Bente Mølgaard, Bente Henriksen

Kunstture / Else Marie Søndergaard, Kaj Fjendbo

Rødding Torv
Rødding Torv
Rødding Forsamlingshus dekoreres