Bestyrelsen

Spøttrup Cirklen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen består pt. af:

Formand: Kaj Fjendbo Jørgensen,  kaj@fjendbo.dk 26181152

Næstformand: Anette Ladefoged, 60179399

Kasserer: Bente Knudsen, 22392101

Sekretær: Kirsten Schmidt, kirstens7860@gmail.com 29803890

Medlem: Edel Smedemark,  edelsmedemark@hotmail.com  20115923

1. Supp: Dorte Fynboe,  dortefynboe@hotmail.com  21235355

2. Supp: John M. Bryden,  jmgryden@hotmail.com  40265822

3. Supp: Jørgen Laustsen,  borgen4@mail.dk  61781645